Ghalti uski nahi jo bdlta hai

True words
Sach kaha hai kisi ne ke

Waqt ke sath har koi badal jata hai,

Ghalti uski nahi jo bdlta hai

Ghalti uski hoti hai jo pahle jesa reh jata hai