kabi na kabi khatam ho jati hai

TAKLEEF

Or

MOHABAT

Dono Insan ko Ansu de jati hain..

Lekin

1 fark hai

TAKLEEF

kabi na kabi khatam ho jati hai

Lekin MOHABAT kabi khatam nhi hoti