Unn ki iss baat ne umar bhar

woh kehtay thay roonay se nahi badalte naseeb
unn ki iss baat ne umar bhar roonay bhi na diya !!