Humen khabar hai lateron

Shareek e juram na hote to makhbari karte,
Humen khabar hai lateron k har thakane ki