Kahan kahan hai had e asteen

Qadam qadam par humen sanp mil rahe hain tarab,
Kahan kahan hai had e asteen khuda jane.