Kash na ongali pakri hoti

Zulmat ki wadi me ab jo mara mara phirta hon
Kash na ongali pakri hoti mene apne sae ki