Waqt badala to dikhai daite hain

Hamari subh sham hoti thi jin k pehloo main

Hamari subh sham hoti thi jin k pehloo main
Waqt badala to dikhai daite hain ghairon k dariche main