Tumi akhon bondo…

Tumi akhon bondo…amar khub Dear,
Amakeo rakho tumar… ridoyer Near,
God chara kaoka tumi…karona Fear,
Dekhba kovo jibona tumar…asbena Tear.