Phir aaj se Tu mera Bhai Hai

Larki : Balance bhejwa
.
Larka : Paise Nahi
.
Larki : Kaise Nahi
.
Larka : Mehangai Hai
.
Larki :
Phir aaj se Tu mera Bhai Hai