Tum bhi ho beqarar ham bhi hain

Un k ek jan-nisar ham bhi hain
Hain jahan sau-hazar ham bhi hain
Tum bhi bechain ham bhi hain bechain
Tum bhi ho beqarar ham bhi hain