Chicken Ready,Yes Boss

Chicken Ready,Yes Boss
Omlet Ready, Yes Boss
Mutton Ready, No Boss
Bakra Abhi SMS Padh Raha Hai