Aaj ki raat bahut bhari hai

Gamoan ka daur abhi jaari hai
Aaj ki raat bahut bhari hai
Dillon ka tutna koi nai baat nahi
Aaj meri kal kisi aur ki baari hai