KHUDA PAR IMAAN LANE KE LIYE INSAAN

KHUDA PAR IMAAN LANE KE LIYE INSAAN KE LIYE

SAB SE PEHLE YE SAMAJNA ZAROORI HEI KE WO KUDA NAHIN HEI.