Hum Doh Saheli Jaise Ek Ladi

Hum Doh Saheli Jaise Ek Ladi Aur Khilee Toh Kali
Kabhie Tu Ageh Toh Kabhie Mai Peeche Chale
Kabhie Tu Giri Toh Kabhie Mai Girti Chale
Lehrateh Khushbooh Muskurateeh Hum Yuh Chale
Ki. Jaise..Kuch Ab Hai Na Jahaan Meh Sivay Saheli
Hum Doh Saheli Jaise Ek Ladi Aur Khilee Doh Kali