Tumyhari_Dua-Bhii Poori Ho Jai

Ager Itnii Nafrat hai Ham Se To Ek Sachay_DIL-Say Aisi-Dua kar do

Kai Tumyhari_Dua-Bhii Poori Ho Jai or Hamari-Zindagii Be