Mujhe Ghar Laut Kr Jana

Manzil Na Rahi Koi Thikanaa Bhi Nahi Hai

Wapis Mujhe Ghar Laut Kr Jana Bhi Nahi Hai

Marne Ki Koi Raah Nikaali Nahi Jaati

Jeeny K Liye Koi Bahaana Bhi Nahi Hai

Advertisement