Zubaan Khamosh Hoti Hai

Jinki Dosti Sachi Hai Wo Kab Fariyad Karte Hai

Zubaan Khamosh Hoti Hai Magar Dilse Yaad Karti Hai