If u want 2b happy 4 A life

If u want 2b happy 4 A life, Get a date HAPPY 4 A WEEK gET A lover happy 4 a MONTH Get married happy 4 year IF U want happy 4 evr Get a friend LIKE ME…