Sweet like you

Pure friendship is bright like sun
Deep like ocean
High like sky
Strong like iron
Kind like mother
Cute like me
AND
SWEET like YOU

Advertisement