Woh Sharmae aur Boli

Eik Baar Terrorist na Burhia Ky Pas Bomb Rakh Diya
Log Chillaye
Budhiya Bomb
Budhiya Bomb
Woh Sharmae aur Boli
Wou to Main Jawane Main thi

Advertisement