Woh Sharmae aur Boli

Eik Baar Terrorist na Burhia Ky Pas Bomb Rakh Diya
Log Chillaye
Budhiya Bomb
Budhiya Bomb
Woh Sharmae aur Boli
Wou to Main Jawane Main thi