Awaz pehchanne ko kaha hai

Ye awaaz pehchano

Dhee choo

Dhee choo

Dhee choo

Dhee choo

Dhee choo

Dhee choo

Dhee choo

Maine awaz pehchanne ko kaha hai nikalne k liye nahi

Advertisement