Peer BaBa Arz Kartay hain

Peer BaBa Arz Kartay hain..

Dil hai sacha aur dimagh hai kacha,
Wah Wah
Dil ha sacha aur dimagh hai kacha..

Tere msgs nai aa rahey
Kya baat hai bacha???