HUM PER NA JEE PAIN GAY

TERRI ANKHON MEIN DOBNAY KO DIL KERTA HAIY
AISA LUGTA HAIY ES MEIN DOBNAY KAY BADH
HUM PER NA JEE PAIN GAY
MAHBOOB KI ANKHON MEIN JHANKTAIN HAIN
PATA CHALTA HAI ES MEIN KITNI GHARAHI HAI
UB IN SAI DOR RHANAY KA DIL NAHI KERTA
ALLAH JALD HI SHADI KAY RISTAY MEIN HUM KO BANDH DAI