Bas yaar Bhik mangne ki bhi

Tu chand mange me chand dedu, tu raat mange me raat dedu, tu dil mange me dil dedu, tu jaan mange… Bas yaar Bhik mangne ki bhi ek limit hoti hai