Dil Gunah ke Kamon mein

Jab Tumhara Dil Gunah ke Kamon mein Lagna Shuro ho Jaye to Yeh is Baat ki Daleel hai ke Tumhara Rab Tum se Naraz hai

Hazrat Ali (Razi Allah ta-ala Anho)

Advertisement