Reply karneko majbur karta hai

Tum apun ko itna sms karta hai
Apun ko reply karneko majbur karta hai
Kya iske peeche koi plan hai
Ya auro ki tarah tum bhi apun ka fan hai

Advertisement