Sirf Hawa Aur Laat Hi Milti Hai

Circuit: ßhai Jail Ko Hindi Me Hawalaat kyun Kehte Hain

Bhai: Kyunki Jail Mein Khane

Ko Sirf Hawa Aur Laat Hi Milti Hai

Advertisement