Us ko he to dekhta th

Father 2 son : padosi ki ladki ko dekh. Woh exam main 1st aai hai

Son: us ko he to dekhta tha tabhe to fail hogaya