Dil ha sacha aur dimagh hai kacha

Peer BaBa Arz Kartay hain

Dil hai sacha aur dimagh hai kacha
Wah Wah
Dil ha sacha aur dimagh hai kacha

Tere msgs nai aa rahey
Kya baat hai bacha?