Mangetar teri ho or shadi meri ho

Sabzi teri Ho mandi Meri Ho

wa wa

C.N.G teri Ho

Gari meri Ho

wa wa

Hm dono ki dosti itni gehri ho

k

Mangetar teri ho or shadi meri ho

Ab bol Wa Wa