Woh bhi kuch aagay barhay

Hum sadak ke es paar thay
woh sadak ke ous paar thay

ghour farmaye

Hum sadak ke es paar thay
woh sadak ke ous paar thay

hum kuch aagay barhay
woh bhi kuch aagay barhay

hum aur bhi aagay barhay
woh bhi kuch aur aagay barhay

ab hum sadak k ous paar hain
aur woh sadak k es paar hain