Khush hovo aj nai khany dnday

Aj univrsty te tusi jana nai
Sir techran da aj khana nai
Khush hovo aj nai khany dnday
Happy Sunday

Advertisement