JisPe LikHa Ho Main SiRf

Girl on VaLeNtInEs Day in CaRd Shop 1 CaRd Chaiye
JisPe LikHa Ho Main SiRf TuMsE OR SiRf TuMhI Se PyAr KaRtI Hu
OwNeR Han Hain GRL THiK Hain 12 De Do

Advertisement