Sunday Ho Ya Monday Roz Khao Andey

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Poorey Do Darjan
Desi Andey Hain.
Meri Taraf Se Sardi Ka Tohfa.
Sunday Ho Ya Monday
Roz Khao Andey.
Happy Winter Season