Ankhoo main Khushi Laboo

Ankhoo main Khushi Laboo par hansi J Gham L ka kahein naam na ho Ap ko Jahan ki saari khushyaan milein Inn khushyoo ki kabhi shaam na ho Ameen (`0`)

Comments are closed.