Bey Aetibar waqt pe Jhunjla

Bey Aetibar waqt pe Jhunjla k ro diye. Kho ker kabhi use tu kabhi pa k ro diye. Khushiyan hamare pas kahan mustaqil rahin. Bahir kabhi hanse tu ghar aa k ro diye.

Comments are closed.