Jannat meri hai paoon terey

Jannat meri hai paoon terey Kaun hai jo inkar karey Jo bhi main ne kaha darguzar na karo Apni maa ko khafa umar bhar na karoo

Comments are closed.