Khuda ke Ghar say Kuch Gadhey

Khuda ke Ghar say Kuch Gadhey farar hogaye
kuch to pakray gayai
kuch hamare yaar hogay

Comments are closed.