Lets celebrate Men"s Day..

Lets celebrate Men”s Day.. Bechara Mard “Agar Aurat par hanth uthaye to Zalim, Aur Pit jaye to Buzdil, Aurat ko kisi ke santh dekh ladai kare to Jealous, agar chup rahe to Begairat. Ghar se bahar rahe to Awara aur ghar me rahe to Nakkara. Bacho ko daante to Zalim, Na daante to Laparwah. Aurat ko service se roke to Shakki Mizzaz. Na roke to aurat ki kamai khane wala.Akhir bechara Mard jaye to jaye kanha” Janhit me jaari,Naari hai Attyachari.

Comments are closed.