Patte jharte nahi, Hawa unhe jharati hai.. Ladke bigarte nahi, Ladki unhe bigarti hai….

By admin