Santa: Bhagwane suit bada sohna

Santa: Bhagwane suit bada sohna paya hai.
Jeeto: Thank u G
Santa: Lipstick badi sohni laayi aa.
Jeeto: Thank u G.
Santa: Shingaar v sohna kitaa aa.
Jeeto: Thank u G
Santa: Par sohni pher v nahi lagdi…

Comments are closed.