Suna hai keh ap ki 1

Suna hai keh ap ki 1
smile par Log martay hain,
So keep smilling….
To
reduce …
Population:).

Comments are closed.