taqdeer ka gam dunya ke sitam

taqdeer ka gam dunya ke sitam har hal mein sehna padhta hai shikwe bhi zuban per hote hein khamosh bhi rehna padta hai

Comments are closed.